• 02-543-9478 , 092-889-9887
 • automation.expert08@gmail.com

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 5 อัตรา (Sales engineer) ด่วน

รายละเอียดงาน

ขายอุปกรณ์ระบบออโตเมชั่น PLC,HMI,SERVO , INVERTER & งาน Engineer คอร์ดเทรนนิ่ง PLC

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ป.ตรี ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน PLC หรือมีประสบการณ์ขาย PLC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในงานขายหรือมีทักษะในการเจราต่อรอง
 • รักงานขาย ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัส ( 2-5 เท่าขึ้นกับผลประกอบการต่อปี )
 • ค่าน้ำมัน

เจ้าหน้าที่ office admin

รายละเอียดงาน

ทำราคา , เตรียมจัดส่งส่งสินค้า , ออกบิล , ทำงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย , ประสานงานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาจบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

รายละเอียดงาน
 • เสนอแผนการตลาด เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าใหม่ & เก่า
 • ดำเนินงานการตลาดให้เป็นเป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
 • สามารถออกแบบและเขียน Website จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาจบ ป.ตรี สาขา การตลาด หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Joomla & Word Press จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเกี่ยวโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิศวกรออกแบบ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • สาขา แม็กคาทรอค์นิค หรือเกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรม PLC
 • เขียนแบบ 3D
 • ถอดแบบและรายการอุปกรณ์

Project Manager 2 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป
 • โปรแกรม PLC ,HMI,SERVO, DCS,Scada
 • ประสบการด้านระบบคอนโทรลไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • วางแผนงานอย่างเป็นระบบ
 • ควบคุมและปิดProject
 • ทำงานในความกดดันได้ดี,รอบคอบ
 • ทำงานล่วงเวลาหรือต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน 30,000-50,000 หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัส ( 2-5 เท่าขึ้นกับผลประกอบการต่อปี )
 • ค่าน้ำมัน

Service Engineer 5 อัตรา

ป.ตรี
 • ประสบการด้านระบบคอนโทรลไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เขียนโปรแกรม PLC,DCS,SCADA
 • HMI
 • SERVO (Automation ทุกชนิด) Mitsubishi
 • อ่านวงจรไฟฟ้า และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เขียนแบบไฟฟ้า
 • ออกแบบและประกอบตู้คอนโทรล
 • วิเคราะห์และแก้ไขระบบไฟ้ฟ้า
 • เงินเดือน 15,000-40,000 หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่น- โบนัส ( 2-5 เท่าขึ้นกับผลประกอบการต่อปี )
 • ค่าน้ำมัน

Technical Support 2 อัตรา

ปวส.
 • เขียนโปรแกรม PLC พื้นฐาน
 • อ่านวงจรไฟฟ้า และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เขียนแบบไฟฟ้า
 • ออกแบบและประกอบตู้คอนโทรล
 • วิเคราะห์และแก้ไขระบบไฟ้ฟ้า
 • เข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เข้าใจวงจรไฟฟ้าและการต่ออุปกรณ์ต่างๆ
 • ประกอบตู้คอนโทรล
 • เดินสายไฟฟ้าเครื่องจักร และไฟฟ้าโรงงาน
 • เงินเดือน 11,000-25,000 หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัส ( 2-5 เท่าขึ้นกับผลประกอบการต่อปี )
 • ค่าน้ำมัน

Web Designer 1 อัตรา

Job Description

ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ และงานด้านกราฟฟิกต่าง ๆ เพื่อนนำเสนอในรูปแบบของเวปไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

Experience requirement
 • สามารถออกแบบและพัฒนา web site ด้วย HTML, CSS
 • มีความรู้คามสามารถในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบเช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • มีความสร้างสรรค์ในงานออกแบบ การเลือกใช้สี และการจัดวางองค์ประกอบได้เหมาะสม
 • สามารถเขียน javascript หรือใช้ CMS ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

**การสมัครต้องส่ง Portfolio เข้ามาเพื่อใช้ในการพิจารณา**

เงินเดือน 15,000-30,000 หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ

Software Engineer / Associate Software Engineer 2 อัตรา

 • To deliver Web application (Java Servlet, JSP / .Net)
 • Analyze the requirements and also choose the best solutions for the applications in designs and implementations
 • Recommending improvements to the overall quality process to create efficiencies
 • Preparing, maintaining and executing test case as required
 • Seek out new technologies and ideas to add value to our products
Qualifications

Technical and/or Functional skills

 • Experience in developing web application
 • Familiar with .Net Framework
 • Knowledge of HTML, XML, Web service, JavaScript, JQuery, CSS and cross browser development
 • Familiar with noSQL or cloud cumputing will be an advantage
 • Other professional skills and abilities
 • Can work on multiple projects at the same time
 • Well self-managed and time management
 • Ability to work under tight deadlines with high stress tolerance and potentially overtime with advance notice from management
 • Ability to solve problems in real-time production systems
 • Quick learner

เงินเดือน 15,000-30,000 หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC